Thursday, May 5, 2011

Review: Cekik

CekikCekik by Ridhwan Saidi

My rating: 3 of 5 stars


Saya berpendapat bahawa buku ini penuh variasi dengan mesej. Penulis bijak menyampaikan mesej yang ingin disalurkan kepada pembaca menerusi cerita-cerita yang sedang berlaku mahupun secara flashback.Walaupun mesej-mesej yang disampaikan tersebut adalah sinis dan pedih, saya suka cara penulis menyampaikannya. CEKIK adalah satu buku yang perlu dibaca menggunakan 'mata hati' dan bukannya secara semberono.View all my reviews

No comments:

Post a Comment